Cosinus skaičiuoklė

Raskite nurodyto kampo kosinusą laipsniais arba radianais.

cos
Rezultatas:
cos(x) =
°

Cosinuso stalas

° rad cos(x)
0 1
30° π/6 √3/2
45° π/4 √2/2
60° π/3 1/2
90° π/2 0

Taip pat žr: