Kiek minučių yra per metus?

Sužinokite, kiek minučių trunka vieneri metai.

Vieni metai vidutiniškai trunka 365,25 dienos arba 525 960 minučių. 365 dienų metai trunka 525 600 minučių, o keliamieji metai (366 dienos) – 527 040 minučių.
  • 365 dienų = 525600 minučių
  • 366 dienų = 527040 minučių
  • 365.25 dienų = 525960 minučių

Metų konvertavimas į minutes

y
Rezultatas:
min

Skaičiavimo formulė

min = y * l * 1440

y = min / y / 1440

Kur:

  • min - Minutės
  • y - Metai
  • l - Metų trukmė [dienų]