Logaritmo skaičiuoklė

Iš įvestų duomenų apskaičiuokite logaritmą.

logab
a =
b =
Rezultatas:
logab =
ln (a)
ln
Rezultatas:
ln (a) =

Norėdami apskaičiuoti logaritmą, pasirinkite vieną iš dviejų turimų skaičiuoklių ir užpildykite reikiamus duomenis.

Pavyzdžiai

Logaritmas Rezultatas
log1012 1.0792
log75 0.8271
ln (5) 1.6094
ln (100) 4.6052

Taip pat žr: