Nėštumo skaičiuoklė

Apskaičiuokite numatomą gimdymo datą, dabartinę nėštumo savaitę ir kitą naudingą informaciją pagal įvestą paskutinių menstruacijų datą arba pastojimo datą.

dienų
Rezultatas:
dienų
%
Norėdami gauti skaičiavimo rezultatą šioje skaičiuoklėje, nurodykite metodą, nurodydami, ar norite įvesti paskutinio laikotarpio pradžios datą, ar pastojimo datą. Pasirinkę metodą, įveskite norimą datą, o paskutinių menstruacijų pradžios datai nustatykite vidutinę ciklo trukmę. Paspaudus „Apskaičiuoti“, rezultatų skirtuke turėtų pasirodyti apskaičiuoti skaičiavimai.

Skaičiavimo formulė

28 dienų ciklui:

Numatomas terminas = Data, kada prasidėjo paskutinės mėnesinės + 280 [dienų]

arba

Numatomas terminas = Sumanymo data + 266 [dienų]


Taip pat žr: