Pašalinkite tarpus iš teksto

Įveskite tekstą ir pašalinkite visus tarpus arba tik tuos, kurie kartojasi.


Rezultatas:

Pavyzdžiai

Tekstas Pasirinktas metodas Sukurtas tekstas
Lorem Ipsum Pašalinkite visus tarpus iš teksto LoremIpsum
Lorem    Ipsum Konvertuokite kelis tarpus į vieną. Lorem Ipsum

Taip pat žr: