Standartinio nuokrypio skaičiuoklė

Apskaičiuokite nurodytų skaičių ir pasirinkto metodo standartinį nuokrypį ir dispersiją.

Rezultatas:
Skaičiavimai:
Laukiama įvesties...

Standartinis nuokrypis leidžia įvertinti, kiek vidutiniškai nurodytos reikšmės nukrypsta nuo aritmetinio vidurkio.

Šis skaičiuotuvas ne tik rodo pačius rezultatus, bet ir išsamius skaičiavimus.

Skaičiavimo formulė

Standartinis nuokrypis (Gyventojų skaičius): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^{2}}{n}}$$
  • n = Visų verčių suma
  • μ = Aritmetinis vidurkis
Standartinis nuokrypis (Pavyzdys): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^{2}}{n - 1}}$$
  • n = Visų verčių suma
  • x̄ = Aritmetinis vidurkis

Pavyzdžiai

Vertybės Metodas Aritmetinis vidurkis Standartinis nuokrypis (σ)
5, 18, 2, 100 Gyventojų skaičius 31,25 40,1458
5, 18, 2, 100 Pavyzdys 31,25 46,3564
1, 1000, 15, 20 Gyventojų skaičius 259 427,8732
1, 1000, 15, 20 Pavyzdys 259 494,0654