Tiesinės interpoliacijos skaičiuotuvas

Apskaičiuokite koordinačių (x0, y0) ir (x1, y1) tiesinę interpoliaciją.

Pirmosios koordinatės:
Antrosios koordinatės:
Rezultatas:

Skaičiavimo formulė

Y = ( X - X0 ) × ( Y1 - Y0) ÷ ( X1 - X0) + Y0

Pavyzdžiai

X0 Y0 X1 Y1 X vertė Interpoliuota Y reikšmė
10 12 14 18 9 10.5
110 150 170 190 125 160
30 20 50 10 18 26