Vėjo skaičiuoklė

Apskaičiuokite vėjo jėgą skirtingais vienetais ir patikrinkite aprašymą, atsižvelgdami į Beaufort skalės rezultatą.

km/h
m/s
mph
mazgai
Beaufort
Apibūdinimas:
Norėdami apskaičiuoti vėjo jėgą, įveskite ją vienu pasirinktu vienetu. Skaičiuoklė automatiškai konvertuos jį į kitus vienetus ir pateiks apskaičiuotą konkretaus vėjo stiprumo aprašymą pagal Beaufort skalės rezultatą.

Pavyzdžiai

Km/h Mazgai Boforto skalė Apibūdinimas
12 [km/h] 6.48 [mazgai] 3 Švelnus vėjelis
37.04 [km/h] 20 [mazgai] 5 Gana stiprus vėjas
77 [km/h] 41.58 [mazgai] 9 Stipri audra
117+ [km/h] 63+ [mazgai] 12 Uraganas