Dešimtainė skaičiuoklė

Apskaičiuokite matematinės operacijos dešimtainiais skaičiais rezultatą.

Rezultatas:

Skaičiuoklė palaiko pagrindinius matematikos operatorius, tokius kaip + (sudėtis), - (atimtis), * (daugyba) ir / (dalyba). Be to, skaičiuoklėje galite naudoti ir skliaustus, kurie leidžia keisti skaičiavimų atlikimo tvarką.

Pavyzdžiai

Skaičiavimai Rezultatas
2.50 + 2 * 3 + 3 11.5
2.50 + 2 * (3 + 3) 14.5
2.24 / 2 + 5.554 * 7 - 4 35.998
0.37 * 0.00012 0.0000444

Taip pat žr: