Geometrinio vidurkio skaičiuoklė

Apskaičiuokite tam tikros skaičių aibės geometrinį vidurkį.

Rezultatas:

Skaičiavimo formulė

Norėdami rasti geometrinį vidurkį, apskaičiuokite visų skaičių sandaugos šaknį. Šios šaknies laipsnis turi būti lygus visų aibės skaičių skaičiui.

Geometrinis vidurkis = n√(x1 · x2 · ... · xn)

Taip pat žr: