Aritmetinio vidurkio skaičiuoklė

Pagal įvestus duomenis apskaičiuokite aritmetinį vidurkį.

Rezultatas:

Skaičiavimo formulė

Norėdami apskaičiuoti aritmetinį vidurkį, sudėkite visas reikšmes ir padalykite jų sumą iš jų kiekio.
Aritmetinis vidurkis = (x1 + x2 + ... + xn) / n

Pavyzdžiai

Vertybės Skaičiavimai Aritmetinis vidurkis
2, 4 (2 + 4) / 2 = 6 / 2 = 3 3
5, 5, 4, 2, 5 (5 + 5 + 4 + 2 + 5) / 5 = 21 / 5 = 4.2 4.2
12, 100, 60, 1000 (12 + 100 + 60 + 1000) / 4 = 1172 / 4 = 293 293

Taip pat žr: