Maržos skaičiuoklė

Apskaičiuokite maržą ir pelną pagal išlaidas ir pajamas.

EUR
EUR
Rezultatas:
%
EUR

Norėdami apskaičiuoti maržą ir pelną šioje skaičiuoklėje, laukuose įveskite išlaidas ir pajamas.

Skaičiavimo formulė

Marža = 100 * (Pajamos - Kaina) / Pajamos
Pelnas = Pajamos - Kaina

Pavyzdžiai

Kaina Pajamos Marža Pelnas
100 EUR 175 EUR 42,86% 75 EUR
200 EUR 5000 EUR 96% 4800 EUR
30 EUR 50 EUR 40% 20 EUR
40 EUR 400 EUR 90% 360 EUR
40 EUR 4000 EUR 99% 3960 EUR
40 EUR 40000 EUR 99,90% 39960 EUR
40 EUR 400000 EUR 99,99% 399960 EUR

Taip pat žr: