PVM skaičiuoklė

Nurodykite sumą, PVM tarifą ir nuspręskite, ar norite konvertuoti bruto į neto, ar neto į bruto. Apskaičiuokite naują sumą ir PVM sumą.

EUR
%
Rezultatas:
EUR
EUR

Apibrėžimai

  • Bendra suma - Suma padidinta PVM verte.
  • Grynoji suma - Suma atėmus PVM.

Skaičiavimo formulė

Bendra suma:
Apskaičiuota suma = Suma ÷ (1 + (PVM tarifas ÷ 100))
Grynoji suma:
Apskaičiuota suma = Suma × (1 + (PVM tarifas ÷ 100))

Pavyzdžiai

Suma PVM tarifas Metodas Rezultatas
100 EUR 20% (+) Grynasis bruto 120 EUR
1200 EUR 20% (+) Grynasis bruto 1440 EUR
970 EUR 20% (-) Bruto į grynąjį 808.33 EUR
9900 EUR 23% (-) Bruto į grynąjį 8048.78 EUR