Trupmenų daugybos skaičiuoklė

Pagal įvestus duomenis apskaičiuokite dviejų trupmenų padauginimo rezultatą.


×

Rezultatas:
Laukiama įvesties...

Norėdami apskaičiuoti trupmenų dauginimo rezultatą šioje skaičiuoklėje, įveskite abi trupmenas ir paspauskite mygtuką =. Be paties rezultato, skaičiuotuvas taip pat turėtų generuoti išsamius skaičiavimus su neprivalomu supaprastintu rezultatu.

Norėdami apskaičiuoti trupmenų dauginimo rezultatą:

  1. Padauginkite visus skaitiklius.
  2. Padauginkite visus vardiklius.
  3. Pasirinktinai supaprastinkite gautą rezultatą.

Skaičiavimo formulė

$$ \dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times c}{b \times d} $$

Pavyzdžiai

$$ \frac{4}{16} \times \frac{5}{20} = \frac{4 \times 5}{16 \times 20} = \frac{20}{320} = \frac{1}{16} $$
$$ \frac{5}{3} \times \frac{4}{6} = \frac{5 \times 4}{3 \times 6} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9} = 1 \frac{1}{9} $$

Taip pat žr: